Projekt

Under åren har vi, vid sidan om Internetcaféer, arbetat med olika projekt för att nå mest nytta.

Integration

Integration kräver mångfald av insatser

Det finns inte en ensam modell som skapar integration. En mångfald av insatser behövs därför. Genom åren har projekt, vid sidan om Internetcaféer med IT-Guide, varit en lyckosam strategi. Nedan beskrivs några av dessa kortfattat.

 • Världens mentor – ett mentorprojekt där en ungdom får en mentor av en vuxen människa inom sitt ”drömyrke”.
 • Världens kör – samhörighet i körsång tillsammans med körledare.
 • Världens orkester – i samarbete med kommunala musikskolan fick ungdomar möjlighet att lära sig grunderna i olika instrument och spela in en låt.
 • Skrivprojekt – tillsammans med författare fick ungdomarna i en studiecirkel skriva under temat ”Mitt möte med Sverige”.
 • Resor – tack vare medverkan i olika konferenser och tillställningar, som till exempel Almedalen i Visby. Under fyra sommarveckor gjordes resor tillsammans med ungdomar under 2014-2017 till Omberg, Visingsö, Mårbacka, Norrtälje.
 • Rapport till Delmos 2018-2019 (Delegationen mot Segregation)

Digital delaktighet

Digital delaktighet ger delaktighet i samhället

För att kunna vara delaktighet i samhället krävs i allt högre grad en digital delaktighet. Det gäller för alla, unga och äldre, infödda svenskar och människor som flyttat till Sverige. IT-Guide har under åren av många framhållits som ett bra exempel på hur den digitala delaktigheten kan stärkas. Här nedan återges ett urval av de aktiviteter som IT-Guide varit engagerad i.

 • Get online week, Digidelnätverket, nationell kampanj, 2013-2022
 • IT-Guide on tour, bussturné till kommuner i Örebro län, 2013
 • 1177 Mina vårdkontakter, kurser för äldre och människor som är nya i Sverige i samarbete med Region Örebro län, 2013 – 2016
 • Arbetsförmedlingen, kurser för nyanlända, Örebro 2014
 • E-medborgarveckan, nationell kampanj, 2015-2022
 • Grundläggande betaltjänster, i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro 2015, 2016, 2019
 • Flyktingguide Internetkunskap för nyanlända 2015-2016
 • Kurs om kodning, i samarbete med it-företag, Örebro 2017
 • Sommarskola för elever på Språkintroduktionsprogrammet, Örebro 2018
 • Kulturdepartementet, medverkan i Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Kommittéberättelse Ku 2018:04).
 • Nationell konferens med IT-Guider från hela Sverige, Örebro 2019

Övriga aktiviteter – filmer, EU och möten med mera

Övriga projekt

Genom olika nätverk har vi fått möjlighet att delta i en rad olika sammanhang, vilket har gett möjligheter till utveckling och möten. Här några exempel på vad vi gjort:

 • Film ”Han visade mig hela världen” 2012, 138 000 visningar på Youtube.
 • Studieresa till Åland, Goda Ãndamål, PAF, 2013
 • Medverkan i Almedalen, Visby Gotland, 2014- 2018
 • Utdelning av enkät, Bästa Ãldreomsorg, Hur vill du ha det som Ãldre? Örebro, 2015
 • Film ”Världens IT-Guider” 2015, 52 000 visningar på Youtube
 • Filmer ”En promenad med …” 2015
 • Konferensdeltagande, Becoming part of Europe MUCF, Amsterdam och Bonn, 2018 och 2019
 • We grow together, International Dialog for inclusion, Erasmus+ EU, Eindhoven 2018
 • Dialog for Inclusion Conference, International Dialogue of Youngsters and policymakers, Erasmus+ EU, 2019
 • Erasmus Youth in Action, MUCF, 2021
 • Utbildning av personal, Göteborgs stad 2020

Senior expert Nordiska ministerrådet 2023-2025

Grundaren av IT-Guide Gunilla Lundberg har utsetts till senior expert till ett projekt i Litauern “Bridging the Digital Gap Through Reverse Mentorship”. It is a pioneering initiative funded by the Nordic Council of Ministers office in Lithuania, with the aim of creating, piloting, and scaling up an innovative youth-to-senior information communication technologies (ICT) mentorship framework across Lithuania and Nordic countries. The project seeks to bridge generational gaps by empowering young individuals to mentor seniors, fostering digital skill development, and promoting intergenerational collaboration. 

Project duration: September 2023 – March 2025

Project partners: association Langas į ateitį (lead partner, Lithuania), Nordic Network for Adult Learning (Finland), and IT-Guide (Sweden)

Rulla till toppen