IT-Guide Academy

Ett utbildningsprogram för ungdomar och en modell för implementering av IT-Guide i nya kommun

Våra 5 ledord

Tillhörighet

Tillhörighet i en grupp med gemensamt mål skapar trygghet.

Gemenskap

Gemenskap skapar glädje, vilja och positiv energi.

Ledarskap

Ledarskap skapar utmaningar och lärande.

Delaktighet

Delaktighet i samhället skapar god integration.

Förebild

Förebilder skapar vilja och växande.

IT-Guide Modellen

En modell, IT-Guide Academy, utvecklades för att kunna skala upp verksamhet till flera kommuner. Erfarna ungdomar som haft uppdrag en tid kunde växla upp till handledare och senare till teamledare för en ny kommun. Alla IT-Guider har fått en veckas utbildning av tidigare IT-Guider från en annan kommun. Detta har skapat motivation hos ungdomarna att få träffa andra ungdomar som utvecklats genom uppdraget.

Rekrytering och utbildning

Genom att etablera en kontakt med gymnasieskolans Introduktionsprogram för nyanlända ungdomar kunde vi söka efter intresserade ungdomar till uppdraget som IT-Guide. Många var intresserade till att få ett första jobb i Sverige.
Ungdomarna skickade in ansökningar med CV och lämpliga kandidater kallades till personlig intervju och en test av sina data och internet kunskaper.
Urval av ungdomar gjordes med målet att i gruppen ha olika språk och nationaliteter och med en jämn könsfördelning i gruppen. De behövde ha tillräcklig kunskap i svenska språket så de kunde kommunicera på ett bra sätt.
De ungdomar som varit med i verksamheten mer än ett år kunde få uppdrag som handledare och introducera nya ungdomar i uppdraget. Våra teamledare hade varit med längre tid och hade ansvar för ungdomarna i våra nya kommuner. Teamledarna bjöd in till teammöten, sammanställde IT-Guidernas dagrapporter och seniorernas besöksenkäter, arrangerade Kick-off och terminsavslutningar.

Vi kunde även erbjuda teamledare en ledarutbildning i fyra steg i samarbete med bildningsförbundet Studiefrämjandet.

Marknadsföring

För att kunna skapa framgång är marknadsföring en viktig nyckelfaktor. Under utbildningen till IT-Guide fick ungdomarna ge sig ut på stan och dela ut flyers och prata med seniorer. Det är viktigt att visa mod och öva på att presentera våra Internetkaféer och vad vi kunde erbjuda. Det lockade många nya besökare och de kom till oss och fick hjälp. Det var genom att erbjuda tjänster som våra besökare efterfrågade som de kom tillbaka och även tog med sig sina vänner. Efter varje besök fick de fylla i en besöksenkät och på så sätt fick vi en god bild av deras upplevelse. Höga betyg motiverade oss att fortsätta utveckla verksamheten.

Erbjudande till besökare – verksamheten

Internetkafé med Drop In – Vi svarar på dina frågor om internet och datorer. Under pandemin gjordes förbokade besök.
Kurser – lär dig nytta och nöje med Internet.
Tematräffar om betaltjänster och internetbanken.
Kurser för nyanlända på olika språk.
Vid varje Internetcafé utvärderas besöken för att säkerställa kvalitén mellan IT-Guide och besökare.

Samarbete med kommuner

Inför start i ny kommen var det en gemensam planering med regelbundna styrgruppsmöten och skriftliga uppföljningsrapporter.
Platserna för Internetkafé var företrädesvis på träffpunkter för äldre och bibliotek. På plats fanns då även kommunal personal.
Öppettiderna varierade men var oftast under skollov och lördagar.

Rulla till toppen