Priser och utmärkelser

Sedan start har IT-Guide fått uppmärksamhet för sitt innovativa arbete. Det har inneburit många inbjudningar till olika platser i Europa.

”Här får båda parter ge och ta, här är ingen part mer objekt än den andra. Genom generationsöverskridande och integrationsgynnande möten möjliggörs ett oväntat ömsesidigt kunskapsutbyte. Det här projektet ger både struktur, meningsfull sysselsättning och språkträning för nyanlända ungdomar under den kritiska sommarlovsperioden och en chans till relevant kompetensutveckling för äldre svenskar.”

Juryns motivering Årets samhällsentreprenör, Dagens Samhälle 2016

Nomineringar

Finalist, BENISI Consortium, Social innovation Accelerators Network (SIAN) Award 2016
Årets Dörröppnare, Tidningen Metro 2018
Best Digital Changemakers Finalists, All digital Awards 2021

Stipendium – utbildningar

Impact HUB Scaling program, 2016
Reach for Change, Change leader 2017
Raoul Wallenberg Academy, 2017
ALMI Företagspartner, Coachningsprogram 2018-19
Executive Program for Nonprofit Leaders (EPNL), Stanford University, 2018

Inbjudningar som föreläsare, ett urval

Almedalen, Gotland 2014-2018
Digidelnätverket, Göteborg, 2013
Digidelnätverket, Dalarna, 2018
”Partnering for Change” Reach for Change, Sofia Bulgarien 2018
SKR konferenser, Stockholm
Seminarium om Integration, Amerikanska ambassaden 2016
Regionbiblioteket, Umeå, 2014
Digitala Västerbotten, Regionbiblioteket, Lycksele 2017
Bergen, ”Digitala vägar till inkludering” Nordiska ministerrådet, 2017
All Digital, Bryssel 2016

Inbjudningar till konferenser, ofta som föreläsare, Europa

Helsingfors, Ledarskapsutbildning Sensus, 2010

Zagreb, ”eSkills for the 21st century” All Digital 2014

Bryssel, EU-kommissionen, 2014

Köpenhamn, The nordic independent living challenge Nordic innovation 2015

Vilnius, Empowering eFacilitators for intergenerational dialogue, EU Lifelong learning program, 2015

Riga, All Digital och LIKTA, 2015

London, Impact HUB, 2016

Milano, Impact HUB, 2016

Barcelona, All Digital Summit 2017

Amsterdam, ”Becoming a part of Europe – Youth work opens Europe, Human rights closes gaps”, 2018

Gent, All Digital Summit 2018

Ljublijana, MUCF 2018

Malmö, Social innovation Summit

Stockholm, SKR, Internetdagarna, Stockholm länsbibliotek, MUCF Rikskonferens

Tallin, Good Practice Fair, All Digital 2018

Rulla till toppen