IT-Guide, vilken fantastisk idé!

Det började med att två unga killar ville ha sommarjobb. De var nya i Sverige, från Iran och Irak. Året var 2010.
Vad kan ni då? Vi kan internet, sa de. Men det är dåligt med svenskan, svårt att öva. Samtidigt, på ett trygghetsboende för äldre: allt fler ville vara aktiva på internet, men de behövde hjälp. En matchning gjordes och pojkarna blev de första IT-Guiderna som lärde ut internet till svenska seniorer och samtidigt fick öva på svenska språket. Seniorerna lärde sig mer om hur man loggar in och ut och hur man hittar tappade lösenord, bokade resor och biljetter, och så vidare. Det blev vinn-vinn, och så utvecklades IT-Guide. Ungdomar som var nya i Sverige fick sitt första jobb där de i mötet med seniorerna fick öva på sin svenska och på så sätt kunde de bättre klara av sina studier och integreras i det svenska samhället. Samtidigt blev de svenska seniorer flinkare på internet och fick träffa ungdomar från främmande kulturer. Möten på lika villkor uppstod över kulturer, generationer och språkgränser.

Vi tror på den enskilde människan

Vi tror att alla har potential att uppnå storhet och möjlighet att uppfylla sina drömmar. Det är därför vi utvecklade innovativa lösningar på nya utmaningar i samhället. Våra deltagare övervinna hinder och förverkliga sina ambitioner. Genom olika projekt och finansiärer skapas möjligheter att fler får ny kunskap för att klara av nya situationer i dagens samhälle.

Resultat

Under åren 2010 till 2020 startade IT-Guide verksamhet i 27 kommuner. Vi rekryterade, anställde och anställde 430 nyanlända ungdomar som fick sitt första jobb i Sverige. Vi har träffat mer än 10 000 besökare på våra Internetkaféer, främst seniorer men även nyanlända vuxna.
Genom nära partnerskap med kommuner och andra partners har vi skapat stor skillnad för många.

27
kommuner

430
IT-Guider

>10 000
besökare

Historien om IT-Guide

Hur det började…

Det började med ett mentorskap för nyanlända ungdomar, ”Världens mentor”, som sedan utvecklades till att bli IT-Guide. Genom utvecklingsstöd från Internetfonden kunde vi utveckla våra pedagogiska former. Tack vare stöd från Arvsfonden kunde vi starta i flera kommuner och anställa fler ungdomar. Under resan har många flera partners tillkommit.


Social innovation

Socialt entreprenörskap vad är det?

När vi började vår resan i början på 2010-talet var social innovation och socialt entreprenörskap något som var okänt för oss. Genom ett möte med Impact Hub i Almedalen fick en kommentar ”Ni är sociala entreprenörer som har utvecklat en social innovation”. Det blev starten på vår resa att fortsätta utveckla vår unika idé.

Rulla till toppen