Om oss

Det var så här det började

Nyfikenhet och drivkrafter

”Det var andra sommaren och vi hade vårt Internetkafé på Brolyckan i Örebro. En dag efter vårt jobb tog jag sällskap av en av ungdomarna och frågade honom: “Hur var det innan du kom med IT-Guide?” Han svarade: “Då var jag bara hemma och i skolan. Jag träffade inga svenskar.”

I den stunden kände jag att i det vi gör tillsammans finns det något vi kan bygga vidare på. 

Nyanlända ungdomar har många utmaningar. De är unga tonåringar som ska hitta sin hitta sin idéntitet i ett nytt land. De bär med sig traditioner från helt andra samhällen och kulturer. Deras familjer ska etableras och känna sig hemma, många gånger bär det med sig trauman från hemlandet. I vissa fall har de kommit själva till Sverige och ska klara av det mesta själva. Ungdomarna ska dessutom klara av skolan, hitta in på arbetsmarknaden och lära känna ett helt främmande land. Hur ska de kunna hitta väger i vår annorlunda samhälle i Sverige? De börjar på minus, men med sin nyfikenhet och drivkraft går det att komma framåt, steg för steg. Ett tomt ark utan karta. Det var där vi möttes. Skulle vi kunna hjälpa till att rita karta och visa en färdriktning framåt?


Hela tiden har det varit ett lagarbete. Vi har givit och tagit från våra bästa sidor och lärt känna våra olika kulturer. Vägen framåt har varit att vi vara aktiva och möta trevliga svenskar, där båda har nytta av varandra. Drivkraften för oss var hela tiden att ungdomarna tycker att det var roligt att vara aktiv, utmana sig själv att göra något de aldrig gjort tidigare och känna sig delaktig i samhället. Genom mötet med de äldre svenskarna fick de möjlighet att träna svenska språket och ofta upprepa samma sak om och om igen. Det var en pedagogisk övning och ett ledarskap på samma gång. 

Under åren har vi fått många positiva kommentarer om IT-Guide. Idén har varit att inkludera ungdomar i det svenska samhället genom att de får ett första jobb för att på så sätt klara av sina studier på ett bättre sätt. Genom att träffa svenska seniorer som vill lära sig mera om internet uppstår möten på lika villkor. Lär av varandra och blir motiverade att fortsätta satsa på ny kunskap.

Rulla till toppen