Vi har många projekt som är pånång och en av de är “Design your future”

Vi arrangerar kurser för dig som är nyanländ elev i Sverige. Våra it-guider pratar olika språk och vet vad du behöver för att klara skolan genom IT-kunskap. Vi hjälper dig på svenska och andra språk om du behöver.

Här skriver vi vad som är på gång och olika typer av nyheter.
Mer info om it-guide finns på

www.it-guide.se,

 www.facebook.com/itguide.se, instagram itguidesweden