Unga nyanlända guidar seniorer i IT-relaterade frågor i Örebro kommun

SKL uppmärksammar IT-Guide i sin Idébank för integrationsarbetet. 

IT-Guide ger dubbla vinster för nyanlända ungdomar och seniorer i Örebro kommun. Syftet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

Exemplet i korthet

Sedan 2018 driver Örebro kommun i samverkan med föreningen Enter Sweden internetcafé för seniorer. Nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider och hjälper seniorer med IT-relaterade frågor. Syftet med arbetet är att främja integrationen och öka den digitala delaktigheten för seniorer.

It-Guide är ett upphandlingsavtal mellan Örebro kommun och föreningen Enter Sweden. IT-Guide finns i flera kommuner som Leksand, Östersund, Trollhättan, Vänersborg, Eslöv och Hörby.

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments

Från söder till norr – All digital week 2019

IT-Guide har aktiviteter från söder till norr under “All digital week”. Årets tema passar väl in i det vi jobbar med varje dag. Många av våra behöver extra stöd för att lära sig ny teknik. I mötet med IT-Guider vill vi skapa trygghet och lär ut det nya på ett sätt som gör att våra besökare blir nöjda med vårt bemötande.

 

 

Huvudteman för kampanjveckan

  • Främja mediekunnighet genom att utveckla kritiskt tänkande och digital läs- och skrivkunnighet.
  • Skapa trygghet och tillit till teknik genom att utveckla kunskap om säkerhet online.
  • Förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för nya digitala jobb.

(more…)

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments

IT-Guide utvalda att delta i EU för ökad integration

IT-Guide är nu en del av den nationella expertgruppen, “Becoming a part om Europe”, och vi har också blivit utvalda att delta i en utbildning i Bonn i juni månad. Det är en utbildning för ledare som kommer att få i uppdrag att utbilda ledare på nationell nivå som arbetar med ungdomsarbete för unga nyanlända, flyktingar och asylsökande.
– Under 2020 kommer vi att utbilda fler ledare inom området i samarbete med Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor MUCF, berättar Gunilla Lundberg, som tillsammans med Morteza Akbari kommer att delta i utbildningen. Den äger rum i Bonn 19-23 juni 2019. Det blir 20 utbildningsledare med två deltagare från Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Lettland, Portugal, Makedonien, Slovenien, Spanien och Sverige.
Gunilla fortsätter:
– Vi är mycket glada över den här möjligheten och att få dela med oss av vår kunskap och få ny kunskap som vi kan ta med oss till Sverige. Det finns alltid mycket att lära av varandra och komma till nya insikter om hur vi kan lösa de utmaningar som finns i Sverige och Europa.

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments

Nytt samarbete med Folklab

Nu påbörjar vi något nytt. Vi har många ambitiösa ungdomar som vill utvecklas och lära sig nytt inom teknik och it. Därför kommer vi att utforska nya områden genom ett samarbete med Folklab. Det innebär i praktiken att vi erbjuder ett tiotal av våra IT-Guider möjlighet att delta i en workshop i maj för att lära sig mer om Makerrörelsen.
– Vi ser fram emot att kunna göra detta samarbete. Det är något som har funnits med på vår önskelista några år. Att få göra detta tillsammans med Folklab känns helt rätt. Nu planerar vi också för en turné i sommar, vilket blir en möjlighet för oss att finnas på olika bibliotek och andra platser.

Läs mer här om Folklab >>

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments

Nytt uppdrag från regeringen – lära seniorer om medie- och informationskunskap MIK

Genom ett nationellt samarbete med Regeringens satsning på att öka kunskapen inom  Medie- och informationskunnighet, kommer IT-Guider från hela Sverige att träffas i Örebro den 16 april 2019.
– Vi blev kontaktade av Kulturdepartementet eftersom våra IT-Guider når målgruppen äldre. I sitt arbete har de en särskild satsning på den målgruppen. Nu bjuder vi in våra ungdomar från olika delar av Sverige och ger dem viktigt kunskap, berättar Gunilla Lundberg, grundare av IT-Guide.
Att veta vad som är fake news och inte är svårt även för målgruppen nyanlända. Med denna utbildning kan vi sprida information till två målgrupper. Detta eftersom många behöver bli bättre på att öka sin motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.
Tack vare denna satsning kan IT-Guiderna sprida denna kunskap till sina hemkommuner som är Östersund, Leksand, Arvika, Karlskoga, Örebro, Trollhättan, Vänersborg, Eslöv och Hörby.

Läs mer om Regeringens satsning här>>

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments

Kunskapen att välja – nytt projekt med länsstyrelsen Örebro län

I mars 2019 startar vi ett nytt projekt i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län.
Uppdraget innebär att vi kommer att nå fler äldre genom att finnas på olika mötesplatser och seniorboende för äldre i Örebro län.  Målet är att få fler att använda digitala betaltjänster. Under hösten 2018 genomförde vi ett pilotprojekt som nu får en fortsättning.  Syftet är att fler ska få en valmöjlighet att få lära sig betala räkningar digitalt istället för brevgiro eller hjälp från sin omgivning. Nu vill vi nå de som står allra längst från digital delaktighet.

By ||Categories: Aktuellt|0 Comments
Skip to toolbar

Powered by themekiller.com