Digital kompetens är nödvändig i alla livets aspekter, oavsett om de är sociala eller personliga, avser arbete eller fritid, i någon sektor, offentlig eller privat. Förbättrad medborgarskap är det främsta syftet med att utveckla digitala kompetenser. Det är vår övertygelse att utbildningen om digital kompetens behöver en mer konsekvent strategi och ett sammanhängande europeiskt leveranssystem. Därför har vi arbetat med vårt nätverk av digitala kompetenscentra och relevanta expertorganisationer för ett manifest om digitala kompetenser.

Manifestet innehåller en serie viktiga principer och rekommendationer under fem huvudområden för hur man ska maximera effekten av utbildning, som kraftfulla instrument för en kontinuerlig utveckling av digitala kompetenser för de europeiska medborgarna:

1. Erbjudandet om utbildning
2. Tillgång till utbildning
3. Utbildningens kvalitet
4. Europeisk homogen validering
5. Hållbarhet och utveckling

Manifestet är resultatet av en gräsrotsrörelse i Europa, men vi tror att det talar till alla och överallt, och ALL DIGITAL är redo att inleda en dialog och delta i gemensamma åtgärder med partner runt om i världen.

Läs mer här >>