IT-Guide är nu en del av den nationella expertgruppen, “Becoming a part om Europe”, och vi har också blivit utvalda att delta i en utbildning i Bonn i juni månad. Det är en utbildning för ledare som kommer att få i uppdrag att utbilda ledare på nationell nivå som arbetar med ungdomsarbete för unga nyanlända, flyktingar och asylsökande.
– Under 2020 kommer vi att utbilda fler ledare inom området i samarbete med Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor MUCF, berättar Gunilla Lundberg, som tillsammans med Morteza Akbari kommer att delta i utbildningen. Den äger rum i Bonn 19-23 juni 2019. Det blir 20 utbildningsledare med två deltagare från Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Lettland, Portugal, Makedonien, Slovenien, Spanien och Sverige.
Gunilla fortsätter:
– Vi är mycket glada över den här möjligheten och att få dela med oss av vår kunskap och få ny kunskap som vi kan ta med oss till Sverige. Det finns alltid mycket att lära av varandra och komma till nya insikter om hur vi kan lösa de utmaningar som finns i Sverige och Europa.