Alla kan inte använda internet och annan modern teknik. Detta skapar ett utanförskap som drabbar äldre. Ett nytt projekt ska motverka den utvecklingen.

Nu kan du som är äldre i Östersund få hjälp med dina frågor kring internet, datorer och mobiler. Varje lördag fram till jul hjälper nyanlända ungdomar seniorer med svar på frågor kring it.

Det sker genom kommunens projekt IT-Guide, och första träffen hölls nyligen på Östersunds bibliotek.

– Vi vet att de flesta i samhället är aktiva användare av internet, men det finns grupper som står utanför. Äldre är en sådan grupp, säger Magnus Zingmark, som är forsknings- och utvecklingsansvarig på Östersunds Kommun med fokus på hälsosamt åldrande.

Lyssna på reportage här >>