Genom ett nationellt samarbete med Regeringens satsning på att öka kunskapen inom  Medie- och informationskunnighet, kommer IT-Guider från hela Sverige att träffas i Örebro den 16 april 2019.
– Vi blev kontaktade av Kulturdepartementet eftersom våra IT-Guider når målgruppen äldre. I sitt arbete har de en särskild satsning på den målgruppen. Nu bjuder vi in våra ungdomar från olika delar av Sverige och ger dem viktigt kunskap, berättar Gunilla Lundberg, grundare av IT-Guide.
Att veta vad som är fake news och inte är svårt även för målgruppen nyanlända. Med denna utbildning kan vi sprida information till två målgrupper. Detta eftersom många behöver bli bättre på att öka sin motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.
Tack vare denna satsning kan IT-Guiderna sprida denna kunskap till sina hemkommuner som är Östersund, Leksand, Arvika, Karlskoga, Örebro, Trollhättan, Vänersborg, Eslöv och Hörby.

Läs mer om Regeringens satsning här>>