I mars 2019 startar vi ett nytt projekt i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län.
Uppdraget innebär att vi kommer att nå fler äldre genom att finnas på olika mötesplatser och seniorboende för äldre i Örebro län.  Målet är att få fler att använda digitala betaltjänster. Under hösten 2018 genomförde vi ett pilotprojekt som nu får en fortsättning.  Syftet är att fler ska få en valmöjlighet att få lära sig betala räkningar digitalt istället för brevgiro eller hjälp från sin omgivning. Nu vill vi nå de som står allra längst från digital delaktighet.