Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.
– Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett steg i rätt riktning för att säkra att Sverige kommer fortsätta vara i digitaliseringens framkant, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning, IT&Telekomföretagen. Det finns redan en lång rad svenska aktörer som gör insatser inom det digitala kompetensområdet. Det övergripande målet med koalitionsarbetet är att ge alla dessa aktörer ett gemensamt lyft för att utveckla den digitala kompetensen hos medborgarna och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.
– Det är reella fakta att digital kompetens saknas. Koalitionen syftar till att öka den digitala
kompetensen inom flera samhällssektorer och branscher, då behovet av denna genomsyrar
hela samhällsbygget, säger Fredrik von Essen.

Fakta – Digital Skills and Jobs Coalition Sweden:
Den svenska koalitionen kommer att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital
kompetens, men arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram
det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden: Digital
skills for ICT Professionals, Digital skills in education, Digital skills for labour force och
Digital skills for all citizens. Koalitionen utgör även en nationell gemensam part i förhållande
till EU och andra internationella aktörer.