Enter Sweden och IT-Guide Sweden är mitt inne i arbetet för #DELMOS med att kartlägga och undersöka hur IT-Guiderna har det i Sverige.

-Vi vill lyssna på vad våra ungdomar har att berätta, säger Gunilla Lundberg, verksamhetschef för IT-Guide.
Hur mår de i Sverige? Hur lyckas de med att känna sig trygga i det nya landet? Vad har de för mål i livet? Vad behöver de och hur kan vi som organisation hjälper till?
Under november och december reser vi runt i Sverige och gör intervjuer med också workshop där vi diskuterar viktiga problem samt har fokusgrupper för att hitta fler långsiktiga lösningar.
– Nu tar vara på all den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns hos våra ungdomar.

Det är stora frågor som vi vill få svar på för att vårt samhälle ska fungera framöver. Vi träffar också kommuner för att lyssna in hur de ser på utmaningen med segregation och om de har några förslag på nya långsiktiga lösningar eller är öppna för ett samarbete.
#Vänersborgkommun #Trollhättankommun #Linköpingkommun#Motalakommun #Örebrokommun

Vi är öppen för nya samarbetspartners för att minska och motverka segregationen. Har du idéer och förslag på hur vi kan göra detta jobbet tillsammans? Länk till Delmos