Vi återkommer med mer uppgifter om platser och tider efter sommaren.