Världens mentor
– för nysvenska ungdomar


Ungdomar som kommer till Sverige från fjärran länder möter ett land som i många fall lika gärna kunde vara planeten Mars. De förstår inte språket, inte hur samhället fungerar och de förstår inte allt detta som vi tycker är normalt. Efter att jag i några år arbetat med samverkan mellan skola och arbetsliv har jag blivit uppmärksam på den här gruppen ungdomar, nyanlända och på väg in i gymnasiet. Den åldern är en tuff period för alla ungdomar. Att man i den åldern byter land och språk, lämnar allt bakom sig och samtidigt försöka hitta sig själv, är inte enkelt.
Världens mentor är ett program för dessa ungdomar – ett program som snabbare ska ge dem en tillhörighet i det nya landet. Världens mentor ska ge inspiration, insikter och ingångar i det svenska samhället och arbetslivet. Programmet ska ge dem ökad motivation till studier och en tro på den egna förmågan. Programmet visar att det går att göra skillnad för denna grupp ungdomar genom att använda positiv energi. Det har vi gjort i bred samverkan med det offentliga, näringslivet, föreningslivet och enskilda människor. Världens mentor har ett treårigt stöd från Allmänna Arvsfonden 2011-2013.

Gunilla Lundberg
Grundare av Världens mentor

Läs tidningen om Världens mentor

3917968_orig

Vill du bli mentor?

    Namn och Efternamn *

    E-post *

    Ladda upp

    Vad behöver du hjälp med?