Project Description

Jag är så nöjd med att jag fick jobba med IT-guide för att min framtid ser bra ut. Jag är tacksam. Jag är här. Jag hoppas att vi kommer fortsätta framåt. Tack! Abdi

Sommaren har varit fyllt av positiva möten
I sommar har vi haft verksamhet många platser och våra it-guider har träffat seniorer i Falköping, Lindesberg och Örebro. Vi har också haft kurser för nyanlända vuxna i Lindesberg, eftersom det är en kommun som tar emot många asylsökande.
Vad tycker våra ungdomar om uppdraget som it-guide?
Nu vågar de prata med personer de inte känner, de har lärt sig mer svenska, lärt sig många nya ord. Uppdraget har motsvarat deras förväntningar och de svarar både att det varit fantastiskt och mycket nöjda (4,28 av 5). De tycker också att de nu vågar prata inför en grupp (2,61 av 3).