Bli vår partner

Sverige behöver bli bättre på integration och digital delaktighet. IT-Guide skapar goda möten varje vecka. Med vår kostnadsfria IT-hjälp för seniorer skapar vi skillnad för både nyanlända och äldre.

Vi söker fler samarbetspartners som vill vara med och utveckla IT-Guide. Det är gratis för seniorer att komma till våra internetkaféer. Bidrag från näringslivet är nödvändigt för att verksamheten ska kunna upprätthållas och fortsätta utvecklas.

Det finns flera sätt som ditt företag kan stödja oss. Vi är öppna för just dina idéer och förslag.

Detta får ni som vår partner

  • Vara delaktig i det praktiska integrationsarbetet för nyanlända ungdomar
  • Ökad möjlighet att nå viktiga målgrupper
  • Komma i kontakt med framtida personal

Kontakt verksamhetschef Gunilla Lundberg, gunilla.lundberg@it-guide.se,
telefon 076-249 58 01 om din organisation vill stödja oss.

Partner