Styrelsen för Enter Sweden

Ideella föreningen Enter Sweden är ansvarig för it-guide verksamheten.
Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande,
i syfte att främja integration.
Detta sker genom att utveckla och:
Ge möjligheter att skapa nätverk, kunskap om jämställdhet, folkhälsa och demokrati. Stödja integration genom studiebesök, föreläsningar, praktik och mentorskap för att underlätta kontakter i samhället. Arrangera programverksamhet inom kultur, idrott, media, digital delaktighet, ledarskap,   entreprenörskap med mera
Föreningens verksamhet är opolitisk och oberoende från särintressen inom både privat och  offentlig   sektor.

Kicki Ellmen, ordförande
Pia Engwall, Know-it
Peter Lindh, Stockholm stad

Maria Björholt, Reach for Change
Gunilla Lundberg, grundare och verksamhetschef

Click edit button to change this code.