Styrelsen för Enter Sweden

Ideella föreningen Enter Sweden är ansvarig för it-guide verksamheten.
Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande, i syfte att främja integration.
Föreningens verksamhet är opolitisk och oberoende från särintressen inom både privat och  offentlig sektor.
Detta sker genom att utveckla och:
  • Ge möjligheter att skapa nätverk, kunskap om jämställdhet, folkhälsa och demokrati. 
  • Stödja integration genom studiebesök, föreläsningar, praktik och mentorskap för att underlätta kontakter i samhället. 
  • Arrangera programverksamhet inom kultur, idrott, media, digital delaktighet, ledarskap, entreprenörskap med mera

Kicki Ellmen, ordförande
Omar Aweis
Gunilla Lundberg