Det jag kan, kan jag lära dig! Kankan

Vill du träffa svenskar och lära dig mer om Sverige? Vår idé är att du ska få träffa en trevlig och kunnig svensk person och samtidigt lära dig något som du är intresserad av. Vi har skrivit en lista som vi tror kan intressera dig som är ung och nyanländ. Nu vill vi veta om du tycker det är bra eller inte. Vår fråga är:
Vad skulle du vilja lära dig? Du kan välja flera svar 🙂

Här kan du fylla vad du behöver. Lycka till

www.Kankan.se