Här finns vi

IT-guide startade i Örebro 2010 men finns nu på bibliotek och träffpunkter i flera kommuner runt om i Sverige. Vi har möjlighet att starta på fler platser under 2017. Vill du starta IT-guide i din kommun?

Välj din kommun