IT-Guide skapar världens möten på Arvika bibliotek

Vid ett stort bord på Arvika bibliotek sitter Helga Steinbüchel med en liten nummerlapp i handen. Nr 6 står det på den gula lappen. Bara två före i kön innan Helga ska få hjälp med sina internetfrågor från en av de fyra IT-Guiderna som är i tjänst den här lördagen. (more…)

By |March 10th, 2019|Categories: Aktuellt|0 Comments

Nyhet IT-Guide en del av “Digital Skills and Jobs Coalition Sweden”

Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.
– Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett steg i rätt riktning för att säkra att Sverige kommer fortsätta vara i digitaliseringens framkant, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert inom kompetensförsörjning, IT&Telekomföretagen. Det finns redan en lång rad svenska aktörer som gör insatser inom det digitala kompetensområdet. Det övergripande målet med koalitionsarbetet är att ge alla dessa aktörer ett gemensamt lyft för att utveckla den digitala kompetensen hos medborgarna och säkra kompetensförsörjningen i Sverige. (more…)

By |January 30th, 2019|Categories: Aktuellt|0 Comments

Ännu ett år med fantastisk år – IT-Guide 2018 i siffror

Nu har vi sammanställt våra siffror från 2018. Våra besökare fortsätter komma med många olika typer av frågor. I våra besöksenkäter kan vi se att de är riktigt nöjda.
Vi har rekryterat många nya IT-Guider och som fått ledarskapsutbildning och lärt sig många nya viktiga appar och e-tjänster. Våra utbildningsledare har utfört ett utmärkt uppdrag och fått ett mycket gott betyg. Många av våra besökare kommer tillbaka, samtidigt som vi hela tiden får nya besökare.

Tack till våra partners som gör detta möjligt

By |January 7th, 2019|Categories: Aktuellt|0 Comments

Guide för samverkan mellan offentliga sektorn och sociala entreprenörer

IT-Guide har i två år samverkan med Reach for Change.  En viktig del av deras metod är att främja utvecklingen av sociala innovationer. Sedan 2010 har de samarbetat med  partners inom näringslivet för att stötta och kapacitetsbygga sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn.
Under åren 2017 och 2018 har Reach for Change, med stöd av Postkodstiftelsen, vidareutvecklat en metod för samverkan och tittat specifikt på hur man kan skapa effektiva och hållbara samarbeten mellan den offentliga sektorn och sociala entreprenörer.

(more…)

By |December 20th, 2018|Categories: Aktuellt|0 Comments

Uppdrag att kartlägga segregation genom Delmos

Enter Sweden och IT-Guide Sweden är mitt inne i arbetet för #DELMOS med att kartlägga och undersöka hur IT-Guiderna har det i Sverige.

-Vi vill lyssna på vad våra ungdomar har att berätta, säger Gunilla Lundberg, verksamhetschef för IT-Guide.
Hur mår de i Sverige? Hur lyckas de med att känna sig trygga i det nya landet? Vad har de för mål i livet? Vad behöver de och hur kan vi som organisation hjälper till?
Under november och december reser vi runt i Sverige och gör intervjuer med också workshop där vi diskuterar viktiga problem samt har fokusgrupper för att hitta fler långsiktiga lösningar.
– Nu tar vara på all den kunskap, erfarenhet och kreativitet som finns hos våra ungdomar. (more…)

By |December 12th, 2018|Categories: Aktuellt|0 Comments

Klart med IOP-avtal med Östersund

Idag har vi tecknat ett IOP-avtal med Östersunds kommun, Ideellt offentligt partnerskap. Det innebär att det blir ett partnerskap som kommer att innebära att alla parter kommer att samverka för att nå bästa resultat. Det är kommunstyrelsen som fattat beslut om en policy för hur kommunen ska kunna främja socialt entreprenörskap. Man är angeläget att skapa bärighet för hur kommunen ska arbeta för att utveckla samarbetsformerna med den idéburna sektorn. I budgetdirektivet för 2018 nämns IOP specifikt som en prioriterad arbetsmetod. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.

Nästa steg är att rekrytera, utbilda och anställa mellan 10 till 20 ungdomar som kommer att finnas på Östersunds bibliotek och Träffpunkten Solberga i centrala Östersund.
– Vi kommer att ha ett nära samarbete med såväl bibliotek och vård- och omsorgsförvaltningen, berättar Gunilla Lundberg, verksamhetschef för IT-Guide. Vi tar lärdomar på framgångsrecept från andra kommuner, så att vi kan nå ut till nya målgrupper som ibland är osäkra att våga pröva nya funktioner på sina digitala enheter. Det finns ett stort intresse att träffa våra IT-Guider som alltid gör sitt bästa.
Morteza Akbari, projektkoordinator som också varit med och tagit fram avtalet säger:
– Det finns många ambitiösa ungdomar runt om i Sverige som vill vi ge chansen att vara IT-Guider, så vi är väldigt glada över att vi nu kan erbjuda den här möjligheten till ungdomar i Östersund.

 

         

By |October 19th, 2018|Categories: Aktuellt|0 Comments
Skip to toolbar

Powered by themekiller.com