IT-Guide är win-win. Vi stöder unga invandrare, eftersom de inte träffar svenskar utanför skolan och därför har svårt att lära sig språket och det svenska samhället. Vi hjälper också seniorer att förstå och dra nytta av IT-kunskap. De unga invandrare och äldre möts på internetkaféer och andra mötesplatser, vilket är ett bra tillfälle för äldre som behöver hjälp med specifika tekniska problem eller vill lära sig mer om IT-teknik i allmänhet. Att hjälpa två grupper att växa samtidigt skapar en win-win situation. Det ger också en möjlighet till interaktion över generationsgränserna.

Läs här i rapporten >>

Genom samarbete med IT-Guide skapar vi hållbara utvecklingsmål genom att vi bidrar till Mål 1: Ingen fattigdom. De flesta unga invandrare som anländer till Sverige har svaga ekonomiska resurser. Genom att gå med i IT-Guide får de betalt för att ge teknisk support till seniorerna och samtidigt bli introducerade till sitt första jobb och inspireras att fortsätta sina studier. Vi bidrar också till Mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Vi introducera unga invandrare i det svenska samhället och hjälpa dem att förstå samhället de lever i. Detta hjälper till att förbättra deras välbefinnande och mentala hälsa. Det bidrag också till en större inverkan, eftersom de positiva effekterna tenderar att spridas till de unga invandrarnas familjer. IT-guide påverkar Mål 4: God utbildning för alla på flera sätt. När nya invandrare ansluter sig får de 30 timmars utbildning där de lär sig att arbeta tillsammans i team som hanterar tekniska utmaningar. Interaktionen mellan äldre och unga invandraren inkluderar också en naturlig språkkomponent. Som en långsiktig inverkan blir många av guiderna motiverade till en karriär inom teknik och ta initiativ för att hålla sina egna kurser inte bara för seniorer utan också till andra invandrare på sitt eget språk.

Cirka femtio procent av de invandrare som IT-Guide arbetar med är flickor
Vi säkerställer en jämställd könsrepresentation i allt vi gör, från rekrytering till coachning. När nya kvinnliga guider rekryteras är det oftast deras första jobbmöjlighet i livet. Eftersom könen vanligtvis är strikt åtskilda i sina hemländer är det ofta första gången pojkarna och flickorna kommer att arbeta jag tillsammans i grupper. Flickorna som är mycket aktiva i IT-guide som teamledare och coacher för andra guider erbjuder värdefull inspiration till andra invandrarkvinnor, och uppmuntrar de som aldrig har varit intresserade av IT-teknik att lära sig mer om det. Genom att göra allt detta bidrar vi till Mål 5: Jämställdhet. IT-guiden bidrar även till Mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. När de unga invandrarna är nya i Sverige behöver de motivation att utbilda sig, vilket kan vara mycket svårt. Genom att ge dem ett jobb och ett syfte ökar deras motivation för att studera. Vårt mål är att alla guider ska slutföra gymnasiet, vilket avsevärt förbättrar deras chanser att hitta arbete. SDG 10: Minskade ojämlikheter är kärnan i det vi gör. Vi vill att alla människor ska lära sig och inkluderas i samhället genom förbättrad digital läskunnighet. Genom att lära sig mer får både IT-guiderna och äldre en bättre förståelse för samhället. Centrala för detta mål är också att IT-Guide fungerar som en mötesplats för två grupper av människor som annars inte skulle träffas. Genom att hjälpa invandrare att få en inkomst förbättras också deras ekonomiska inkludering. IT-guide påverkar SDG 16: Fred, rättvisa och starka institutioner på två sätt. Genom att utbilda seniorer ökar vi deras deltagande och tillgång till information tillgänglig online. Dessutom ger coachningen invandrarna en chans att prata med äldre och få information från dem om hur olika saker fungerar i det svenska samhället

Positiv direkt påverkan
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 10: Minskad ojämlikhet

Positiv indirekt påverkan
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet mellan kvinnor och män
Mål 16: Fred och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

 

Integration Solutions Report May 2018, Gothenburg, Sweden
Main editors: Tove Andersson, Louise Lindén, Anna Nordén
Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe, hosted by Chalmers University of Technology and the University of Gothenburg, in collaboration with Forum for Social Innovation and GU Ventures. Publication number: 2018:1