SKL uppmärksammar IT-Guide i sin Idébank för integrationsarbetet. 

IT-Guide ger dubbla vinster för nyanlända ungdomar och seniorer i Örebro kommun. Syftet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

Exemplet i korthet

Sedan 2018 driver Örebro kommun i samverkan med föreningen Enter Sweden internetcafé för seniorer. Nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider och hjälper seniorer med IT-relaterade frågor. Syftet med arbetet är att främja integrationen och öka den digitala delaktigheten för seniorer.

It-Guide är ett upphandlingsavtal mellan Örebro kommun och föreningen Enter Sweden. IT-Guide finns i flera kommuner som Leksand, Östersund, Trollhättan, Vänersborg, Eslöv och Hörby.