Idag har vi tecknat ett IOP-avtal med Östersunds kommun, Ideellt offentligt partnerskap. Det innebär att det blir ett partnerskap som kommer att innebära att alla parter kommer att samverka för att nå bästa resultat. Det är kommunstyrelsen som fattat beslut om en policy för hur kommunen ska kunna främja socialt entreprenörskap. Man är angeläget att skapa bärighet för hur kommunen ska arbeta för att utveckla samarbetsformerna med den idéburna sektorn. I budgetdirektivet för 2018 nämns IOP specifikt som en prioriterad arbetsmetod. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.

Nästa steg är att rekrytera, utbilda och anställa mellan 10 till 20 ungdomar som kommer att finnas på Östersunds bibliotek och Träffpunkten Solberga i centrala Östersund.
– Vi kommer att ha ett nära samarbete med såväl bibliotek och vård- och omsorgsförvaltningen, berättar Gunilla Lundberg, verksamhetschef för IT-Guide. Vi tar lärdomar på framgångsrecept från andra kommuner, så att vi kan nå ut till nya målgrupper som ibland är osäkra att våga pröva nya funktioner på sina digitala enheter. Det finns ett stort intresse att träffa våra IT-Guider som alltid gör sitt bästa.
Morteza Akbari, projektkoordinator som också varit med och tagit fram avtalet säger:
– Det finns många ambitiösa ungdomar runt om i Sverige som vill vi ge chansen att vara IT-Guider, så vi är väldigt glada över att vi nu kan erbjuda den här möjligheten till ungdomar i Östersund.