Integration över generation(er)

 KULTUR: Utbyte av erfarenheter från olika bakgrunder genom att sudda ut gränser vad gäller generation och kultur.

Det räcker att titta på leendena hos de som interagerar för att förstå vikten av dess betydelse för varandra.
Ett utbyte av kompetens och erfarenhet som gemensamt bidrar till personlig utveckling på nya spelplaner.