Karlskoga it-guider 2015

100 SOCIALA INNOVATIONER

Via IT-Guide förbättrar ungdomarna sin svenska, får ökat självförtroende och växer som individer. Seniorerna knyter nya kontakter, får sällskap och lär mer om IT-frågor100 SOCIALA INNOVATIONER