– Tanken är att lära ut och samtidigt få något tillbaka. Jag lär dig om internet, du lär mig prata svenska. Vi lär av varandra, säger handledaren Nasralla Alrifai, som har arbetat med IT-guide på flera andra orter tidigare.