Vi behöver lyfta fram förebilder som har hittat vägar in i det svenska samhället och gjort gott för andra människor.