Den ideella organisationen Reach for change investerar nu för att sprida och utveckla konceptet IT-guide, där nyanlända ungdomar lär äldre om IT. Satsningen ska möjliggöra för fler ensamkommande att få jobb och att utöva svenska språket samtidigt som fler äldre ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. IT-guide blir den femte sociala entreprenören som får stöd via Reach for change inkubator för ensamkommande “innovation för integration”.

2015 anlände 35 000 ensamkommande barn till Sverige och Reach for Change identifierade att lösningar på nationell nivå för att främja integrationen av denna grupp var mycket
begränsade. Genom Innovation för Integration stöttar Reach for Change sociala entreprenörer i Sverige som har nya lösningar som förbättrar situationen för ensamkommande och nyanlända barn och unga.

Läs mer pressmeddelande här >>

Reach for Change Innovation för Integration här >>