Falköpings Tidning  8 juli 2016

http://www.falkopingstidning.se/article/i-det-nya-samhallet/