Falköpings Tidning  22 juni 2016

http://www.falkopingstidning.se/article/de-laddar-for-it-sommar/